Bewustzijnsniveaus

Bewustzijnsniveaus

Dit onderwerp is heel breed en ik zou er een boek over kunnen schrijven maar ik probeer het zo kort mogelijk uit te leggen.
Het bewustzijnsvermogen is het geestelijk vermogen dat het individu in staat stelt de buitenwereld en zich persoonlijk waar te nemen en te verwerken. Ik ga juist dieper op dit onderwerp in op hen die wel het vermogen hebben.

Bewustwording en bewust ZIJN is een groeiproces van je persoonlijke ontwikkeling waardoor je steeds meer de werkelijke realiteit van jezelf en de omgeving gaat waarnemen. Echt bewust worden/zijn van de werkelijke realiteit zonder beïnvloeding van jouw gedachten en verwachtingen, jouw interpretaties en aannames, jouw oordelen en vooroordelen, jouw denkpatronen en emoties. Dit zintuiglijke waarnemingsproces bepaald jouw stemming, beleving, emoties, gevoel, gedrag en reacties ieder moment van de dag in het dagelijks leven. Je bewustwording/zijn van de werkelijke realiteit geeft je inzichten waardoor wijsheden ontstaan zodat je makkelijker in het leven staat. Dit kan echt alleen door bewust te worden/zijn van jezelf en de omgeving bij/van/in gebeurtenissen, gedrag, houdingen, gevoel, emoties, reacties, situaties, waarnemingen, belevingen en inzichten waardoor wijsheden ontstaan.

Bij Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga word je bewust van jezelf en krijg je inzichten zodat er veranderingen gaan plaats vinden.

De mate van besef van de werkelijke realiteit kun je grof verdelen in 4 bewustzijnsniveaus:

1. Het lager bewuste niveau of onderbewuste niveau: verbonden met het 1e, 2e en 3e chakra.
Individuen die het NOG NIET of MINDER herkennen/erkennen/willen/ openstaan/ beseffen, bewust ZIJN van de realiteit van jezelf/ en omgeving. Het besef en begrijpen van het hoe, wat en waarom is er niet of in mindere maten!!

Hierdoor kan men het leven zwaar ervaren waarbij druk, spanning stress en vermoeidheid duidelijk voelbaar is. Ook het voelen van vastzitten, ontevredenheid, vaak heel emotioneel zijn en het herhaaldelijk stuiten op moeilijkheden, valkuilen en hindernissen, waarbij het dikwijls aan de ander ligt is vaak herkenbaar!!

2. Het bewustzijn niveau , de bewustwording – bewust zijn: verbonden met het 4e chakra. Individuen die het WEL herkennen/erkennen/onderzoeken/openstaan/ bewust worden/beseffen van de realiteit van jezelf en omgeving. Het besef en het begrijpen van het hoe, wat en waarom is er regelmatig!!

Men ervaart het leven minder zwaar, voelt druk verminderen, herkent valkuilen, gaat bewuster met spanning en stress om en juist hierdoor wordt men energieker. Het voelen van vastzitten wordt losgelaten, men voelt meer tevredenheid en heeft het emotionele meer onder controle. Men stuit veel minder vaak op moeilijkheden en hindernissen en ziet je valkuilen want men gaat het herkennen.

3. Het hoger bewustzijn of boven bewustzijn: verbonden met het 5e en 6e chakra.
Individuen herkennen/erkennen/zijn openstaand/zijn bewust/je voelt het en het besef is er van de realiteit van jezelf en de omgeving. Het besef en het begrijpen van het hoe, wat en waarom is aanwezig en regelmatig voordat het moment daar is!! Je intuïtie groeit, waardoor je verandert en er makkelijker in het leven staat want je weet ermee om te gaan.

Het leven voelt lichter, druk ervaar je niet meer, spanning en stress laat je los en voelt je meer en meer energieker. Je gaat vrijheid voelen, je bent meer tevreden met hoe het is want je beseft dat je alleen jezelf kunt veranderen en niet de anderen. Emoties zijn er en je beseft dat ze er mogen zijn. Het overzicht is aanwezig en je aandacht gaat meer naar het gene wat belangrijk is voor jou, zonder anderen uit het oog te verliezen. Moeilijkheden en hindernissen ervaar je als leermomenten waarbij inzichten je wijsheden worden waardoor je de balans werkelijk gaat voelen. Je bent krachtiger, en zelfverzekerder en het ervaren van frustraties en irritaties verdwijnen. Het voelen en weten gaan de verbinding aan en de veranderingen worden zichtbaar en voelbaar!!!!

4. Het hoogste bewustzijn: verbonden met het 7e chakra, in yogatermen “de verlichting”.

Individuen ZIJN doorgaans bewust van de werkelijke realiteit van zichzelf en omgeving. Het besef en begrijpen van het hoe, wat en waarom is er en al voor het moment daar is! Gevoelsmatig voel, proef en zie je, zonder te beredeneren en er iets van te vinden, je intuïtie is enorm!!!

Het leven is licht, er is geen druk, spanning en stress zijn er niet, je bent energiek, je voelt vrijheid, je bent tevreden, je bent verandert en je emoties voelen positief daarnaast is het overzicht er doorgaans. Je bent bezig met wat belangrijk is en hebt anderen [ook jezelf] in het vizier. Moeilijkheden, hindernissen en frustraties zijn verdwenen want de inzichten en wijsheden heb je in je. Je bent de balans, je bent krachtig en zelfverzekerd. Het voelen en weten is 1 geworden.

Wat heel belangrijk is om te weten en te beseffen is:

 • Alle bewustzijnsniveaus zijn in jou aanwezig en zijn onderdeel van je persoonlijkheid.
 • Je hoger bewustzijn communiceert via gevoelens en emoties met je bewustzijn.
 • Ieder niveau op zich bestaat uit meerdere onderdelen of gradaties.
 • Ieder moment van de dag, werkelijk iedere minuut, laveer en level je door de gradaties naar de verschillende bewustzijnsniveaus. Er is dus constant beweging aanwezig.
 • Het is ook mogelijk dat men langdurig, maanden of jaren, in een bepaald bewustzijnsniveau begeeft waar de beweging plaatsvindt door en naar de verschillende gradaties binnen een niveau.
 • Vaak ziet men dat door een intens emotionele gebeurtenis of ervaring men gaat levelen door en naar de verschillende bewustzijnsniveaus. Je wordt meer en meer bewust en je beseft hoe het zit, waar het om gaat, de werkelijke realiteit.
 • Zich begeven in een niveau is niet goed of slecht, het is alleen de mate of de staat van bewust ZIJN dat weer invloed heeft op jou stemming, je gedrag, oftewel je persoonlijkheid.
 • Groeien en ontplooiing van de bewustzijnsniveaus vindt plaats door het werkelijk beseffen van DE werkelijke realiteit dat hand in hand gaat met: spiegelen, ontdekken, omdenken, puur zintuiglijk waarnemen/het denkproces/ inzichten/wijsheden en loslaten, waardoor je zelfontwikkeling en bewustwording groeit.
 • Het is natuurlijk niet alleen het besef, maar door er ook juist iets mee te doen en er naar te handelen zullen er veranderingen plaatsvinden. Je kunt alleen iets veranderen zodra je het bewust bent.
 • De yoga filosofie kent 7 staten van bewustzijn die verbonden zijn met de 7 chakra’s! De 7 chakra’s beïnvloeden en maken deel uit van je bewustzijn en de bewustzijnsniveaus.
 • Omstandigheden zoals slecht slapen, verkeerde voeding, geen ritme, drukte, stress enz. hebben een grote invloed op je stemming, bewustzijn en de niveaus.
 • Er zijn kenmerken die veelal bij/in een bepaald niveau herkenbaar zijn.

Je bent welkom!
Informatie over de lessen Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga is te vinden op mijn site.

Geef een reactie