Chakra’s

Chakra’s kun je niet zien maar wel degelijk voelen in je gemoedstoestand, je stemming, je gevoel en emoties.  Het zijn energiegebieden in je lichaam die de endocriene klieren aansturen en deze zowel activeren als stimuleren. Deze klieren maken verschillende hormonen aan die direct in je bloedbaan worden opgenomen en hun werking uitoefenen ver van hun plaats van oorsprong. Hormonen sturen bijna alle processen in ons lichaam aan zoals: gevoel, stemming, gedrag, emoties, seksuele prikkels, groei, suikerspiegel en het metabolisch systeem.

Juist door de intense bewegingen, houdingen, rotaties en de krachtig buikademhaling worden bij Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga  de 7 chakra’s geactiveerd zodat hormonen vrij komen die direct in de bloedbaan worden opgenomen.

Er zijn zeven belangrijke chakra’s die langs je wervelkolom tot aan je kruin geplaatst zijn.

1 Wortelchakra
Dit chakra is verbonden met stabiliteit, geaard zijn, zekerheid, sterker en veilig voelen, overleven, vertrouwen en grenzen stellen.
Plaats: stuit, tussen anus en genitaliën
Klier: bijnieren
Invloed op: skelet, botten, bloed, opbouw cel, wervelkolom, dikke darm, gebit, immuunsysteem, bloeddruk, evenwicht in je water- en zouthuishouding
Hormonen: adrenaline en noradrenaline, cortisol, aldosteron, androgenen (mannelijke geslachtshormonen) en oestrogenen (vrouwelijke geslachtshormonen)
Emotie: angst, boosheid
Kleur: rood
Zintuig:
 reuk
Staat voor:
 overleving, lichamelijke behoeften, verbondenheid met de aarde, materialisme en zelfverdediging.
Goed werkende 1e chakra: positief de hele wereld aankunnen, vol zelfvertrouwen zijn, veilig voelen
Slecht werkende 1e chakra: angstig, onzeker, oordelen, luiheid, afstotend, gebrek aan eigenwaarde, onveilig voelen

2. Sacraal chakra
Dit chakra staat voor je gevoel, creativiteit en zelfvoldoening, het contact met anderen, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, de levenslust, de vitaliteit en de speelsheid.
Plaats: tussen navel en de geslachtsdelen
Klier: geslachtsklier
Invloed op: geslachtsorganen, blaas
Hormonen: geslachtshormonen
Emotie: plezier, diep gevoel verbinding met elkaar
Kleur: oranje
Zintuig: smaak
Staat voor: emotie, seksualiteit, levenslust
Goed werkend 2e chakra: emoties vrij laten gaan en uiten zonder over emotioneel te worden, zelfvertrouwen, open staan voor intimiteit, passie, levendigheid, vreugdevol en genieten van het leven. Je weet wat je wilt.
Slecht werkend 2e chakra: stijfjes, afgepast, gesloten, niet genieten, onzeker zijn in emotionele emoties en seksuele zaken, natuurlijke behoeften onderdrukt, terughoudendheid als bescherming, controle niet willen verliezen, angst voor seks, weinig sociale vaardigheden, ontzegging van plezier, angst om te veranderen, gebrek aan verlangen/hartstocht/opwinding
Een overactief 2e chakra: overgevoelig, te emotioneel reageren, emotionele afhankelijkheid, seks-verslaafd, dwangmatig gedrag, obsessionele gehechtheid en zwak grenzen aan kunnen geven
Dit chakra raakt uit evenwicht bij: het oplopen of ondergaan van onstabiele situaties, emotioneel geweld, manipulatie, seksueel misbruik, afwijzing, ontkenning van het gevoel, religieuze strengheid

3. Zonnevlechtchakra
Je innerlijke kracht van positieve energie. Het gaat om en over jou en dan ook alleen over jou.
Plaats: vlak boven de navel, ter hoogte van de maag een klein stukje onder het borstbeen
Klier: alvleesklier
Invloed op: spijsverteringsstelsel, spieren, pancreas, lever, milt, galblaas, nieren, maag en middenrif (ademhaling), bloedsuikerspiegel
Hormonen: insuline, glucagon, somatostatine
Emotie: schaamte
Kleur: geel
Zintuig: zien
Staat voor: macht, zelfbewustheid, vertrouwen, innerlijke kracht, individualiteit, ego, zelfwaardering, wilskracht, vertrouwen, zelfverzekerdheid en spontaniteit
Goed werkend 3e chakra: als dit chakra in balans is, heb je een sterke persoonlijke identiteit en wilskracht, innerlijk krachtig en vrij voelen om eigen keuzes te maken
Slecht werkend 3e chakra: leidt tot het wegcijferen van jezelf, minderwaardig voelen, passief, besluiteloos, verlegen, weinig zelfvertrouwen
Een te sterke ontwikkeling van het 3e chakra kan leiden tot egoïsme of machtsmisbruik, dominant, agressief, overactief

4. Hartchakra
Liefde voor jezelf en naar anderen, passie voor een hobby, liefde geven maar ook ontvangen, respectvol en evenwichtig zijn, voelen wat je wilt en daar vorm aan geven, liefde en harmonie uitstralen, meelevend, vriendelijk en in staat harmonieuze relaties aan te gaan.
Plaats: in het midden van de borst.
Klier: thymus, na de puberteit verschrompelt de thymus langzaam
Invloed op: hart, longen, bloedcirculatie, immuunsysteem, vaatstelsel, armen, handen, gevoel, aanmaak cellen hersenen en afweersysteem, immuunsysteem
Hormonen: lymfocyten
Emotie: liefde, evenwicht, intimiteit, toewijding, naar buiten treden, warmte
Kleur: groen
Zintuig: tast, aanraking
Staat voor: onvoorwaardelijke liefde, hogere emoties niet beïnvloed door verstand bijv. mededogen, compassie, tederheid, liefde, vriendelijkheid, affectie, meelevend en in staat harmonieuze relaties aan te gaan.
Goed werkend 4e chakra: je straalt warmte, hartelijkheid en vrolijkheid uit waar je de medemens mee raakt, vertrouwen en vreugde geeft. De liefde in je hart verfijnt de waarneming, brengt mensen bij elkaar, goed aanvoelen, warmte bezitten, zorgzaam en behulpzaam. Een sterk ontwikkeld hartchakra gaat uit van ‘wij’.
4e chakra uit evenwicht door: seksueel- lichamelijk- en geestelijk geweld, vaak kritiek krijgen, afwijzing, verlies, niet erkend verdriet, verraad
Onderontwikkeld 4e chakra: asociaal, teruggetrokken, kritisch, onverdraagzaam voor jezelf en anderen, eenzaamheid, depressief, angst voor  relaties en intimiteit, gebrek aan inlevingsvermogen, veroordelend, weinig plezier in het leven, afhankelijk, bezitterig, jaloers, verlegen, eenzaam, weinig gevoel voor anderen, bitter
Een te sterke ontwikkeling van 4e chakra: op anderen gericht ten koste van jezelf, kleverig aanhankelijk, jaloers, overdreven opofferend, veeleisend

5. Keelchakra
Je goed kunnen uitdrukken en luisteren. Je durft uit te komen voor je emoties, gedachten en innerlijke inzichten. Jezelf uiten, openheid, eerlijkheid,  kunnen zeggen wat er in je omgaat, je kunnen uitdrukken en wel letterlijk of op artistiek gebied.
Plaats: keel, nek
Klier: schildklier, bijschildklieren
Invloed op: keel, mond, oren, armen, handen, stofwisseling, groei, calciumgehalte
Hormonen: calcitonine
Emotie: leugens
Kleur: blauw
Zintuig: gehoor
Staat voor: communicatie, woorden, een blik, stemgeluid, intonatie,  houding, horen, zelfexpressie, creativiteit
Goed werkend 5e chakra: makkelijk emoties uiten, ook de geluiden die bij emoties horen, vrijheid in communicatie
Slecht werkend 5e chakra: emoties vasthouden, opkroppen, moeite met communiceren, moeite met telefoneren, jezelf niet duidelijk kunnen maken of niet begrepen voelen, angst om te spreken
Een te sterke ontwikkeling van het 5e chakra: wil graag in het middelpunt staan met gebruik van stem, praat teveel, kan niet luisteren

6. Pijnappelklierchakra of het 3e oogchakra
Het intuïtief ‘weten’. Door emoties te voelen kun je ze ervaren en daardoor ook weer laten verdwijnen. Hierdoor groeit je intuïtie en wordt het makkelijker om antwoorden te vinden op je vragen. Wanneer je zesde chakra tot ontwikkeling komt, ga je je de dagelijkse gebeurtenissen in een ander daglicht zien en dit geeft rust, innerlijke rust. Dromen en idealen zijn er nog, maar hoeven niet per se verwezenlijkt te worden. De wijsheid die je in je leven hebt ontwikkeld, komt vanuit dit chakra.
Plaats: voorhoofd, tussen de wenkbrauwen, derde oog
Klier: hypofyse
Invloed op: ogen, holten, oren, hersenen, kleine hersenen en slaapkwabben, vele verschillende processen in je lichaam.
Hormonen: groeihormoon, thyreoïdstimulerend hormoon, corticotropine, gonadotrofe hormonen, prolactine, melanocyt-stimulerend hormoon, endorfine, antidiuretisch hormoon, oxytocine hormoon
Emotie: illusie
Kleur: indigo
Zintuig: 3e oog: inzichten, telepathie, het inlevingsvermogen, buitenzintuigelijk
Staat voor: intuïtie, wijsheid en visualisatie, inzicht, fantaseren, voorstellingsvermogen
Te weinig actief: geen visie, geen inzicht, slecht geheugen, rechtlijnig,
Overactief: te veel in een fantasiewereld leven, kan hoofdpijn, nachtmerries en hallucinaties veroorzaken.
Goed werkend 6e chakra: als je innerlijk weet wat je wilt, ben je in staat om vanuit je intuïtie te reageren op emoties die je ervaart en ben je beter in staat naar je eigen intuïtie te luisteren.
Slecht werkend 6e chakra: weinig fantasie, richtingloosheid, somberheid en zwaarmoedigheid
Een te sterke ontwikkeling van het 6e chakra: nachtmerries, waanideeën

7. Kruinchakra
Het bewustzijn van jezelf, je eigen invloed op je leven en grenzen. Levenservaring en levenswijsheid spelen hierin een rol. Je bent dankbaar en geniet van het leven zoals het is en ben je tevreden met jezelf zoals je bent. Vanaf hier kijk je naar het grote geheel, het gaat hier over visie, zingeving, levensdoelen, fantasie en veel verder zien dan je kunt kijken. Je weet wat je missie is en ben je in balans.
Plaats: topje van je hoofd
Klier: pijnappelklier: in oosterse filosofieën wordt de pijnappelklier ook wel gezien als de zetel van de ziel
Invloed op: schedeldak, hersenschors en je huid, zenuwstelsel, kennis en informatie, verzacht lichamelijke en emotionele pijn
Hormonen: melatonine
Emotie: lichamelijke en emotionele pijn, illusie
Kleur: violet, goud of wit.
Zintuig: verbinding kosmos
Staat voor: spiritualiteit, bewustzijn, wijsheid en één zijn met de wereld, onbevooroordeeld, bewustzijn van jezelf en de wereld om je heen.
Goed werkend 7e chakra: je bent bewust, in evenwicht, in balans, verbinding tussen lichaam en geest en alles om je heen, je bent bewust dat je onderdeel bent van een geheel
Slecht werkende 7e chakra: hoofdpijn. verwart, geen eigen beslissingen kunnen nemen, moeite met leren, niet open staan voor spiritualiteit, apathisch, depressief, ongelukkig voelen
Overactief 7e chakra: over intellectueel, verwarring, spiritueel verslaafd

Je bent welkom!
Meer informatie is te vinden op mijn site.

Geef een reactie