De uiterlijke zintuigen

De uiterlijke zintuigen

Je neemt waar met je 5 uitwendige zintuigen, zien, horen, voelen, reuk, smaak.

Bij Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga zijn juist de 5 uitwendige zintuigen volledig naar jezelf gericht, waarbij het 6e zintuig, het innerlijke zintuig, geopend wordt.

Alle informatie die jij waarneemt komt binnen via je zintuigen: alles wat jij hoort, ziet, ruikt, voelt en proeft en wordt via je zenuwstelsel doorgegeven naar de hersenen. Je oog is daarbij dominant: 70 procent van alle zintuiglijke informatie komt binnen via je ogen. Je hebt slechts een tiende van een seconde nodig om een beeld te ‘vangen’. Zodra de impuls in de hersenen terechtkomt, reageer je op de prikkel.

  • Ogen: licht wordt ontvangen en doorgegeven aan de hersenen, De hersenen verwerken en interpreteren de informatie. Het daadwerkelijke zien gebeurt dus eigenlijk in de hersenen.
  • Oren: geluidsgolven/trillingen van het geluid worden ontvangen en doorgegeven aan de hersenen, De hersenen verwerken en interpreteren de informatie. Het daadwerkelijke horen gebeurt dus eigenlijk in de hersenen.
  • Neus: prikkels of impulsen van de reuk wordt via de reukzenuw doorgegeven naar de hersenen waar het daadwerkelijke ruiken plaats vindt.
  • Tong: smaakpapillen geven zoet, zout, zuur, bitter prikkels door. Drie gezichtszenuwen zorgen ervoor dat smaak in de hersenen terecht komt. De informatie wordt vervolgens verwerkt in het smaakcentrum.
  • Huid: prikkels worden doorgegeven aan de hersenen die weer lichaamsprocessen aansturen. Net als bij de andere zintuigen vindt de daadwerkelijke gewaarwording, ook pijn, plaats in de hersenen.

Er is ook een 6e zintuig, oftewel het innerlijke oog, het 3e oog, je intuïtie, het 6e chakra, die verbonden is met de pijnappelklier, een schakel tussen je innerlijke wereld en de buitenwereld, dus hoe jij de wereld ervaart.

De zintuigen hebben invloed op je intuïtie en verbeeldingskracht, je waarnemingen, je denken, je bewustzijn, je inlevingsvermogen, je kennis, je gevoel, je emoties, je gemoedstoestand, je handelen, je reacties, je welzijn, kortom je ZIJN!

Je bent welkom!
Informatie over de lessen Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga is te vinden op mijn site.

Geef een reactie