Je ZIJN – Je persoonlijkheid

Je ZIJN – Je Persoonlijkheid

Je persoonlijkheid is datgene wat een persoon karakteriseert: je karakter, identiteit en aanleg. Werkelijk alles wat jou zo uniek maakt waardoor je onderscheidt van anderen. Je persoonlijkheid of je ZIJN is niet vaststaand maar dynamisch. Het wordt beïnvloed door opvoeding, externe omstandigheden, levensgebeurtenissen en omgeving. Dit geheel van eigenschappen bepaalt de manier waarop een persoon in verschillende situaties zal reageren, de manier waarop hij/zij denkt en waardoor hij/zij gemotiveerd zal worden. Je ZIJN neem je altijd met je mee, het beïnvloedt je denken, voelen en gedrag, waar en bij wie je ook bent.

Bij Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga ga je jezelf bewust ontdekken in het Nu-moment.

Je persoonlijkheid is beïnvloedbaar dus ook veranderbaar, dit is overigens ook bewezen!! Je ZIJN verandert niet zomaar van de ene op de andere dag. Als deze al verandert, gaat dat langzaam. Het is een proces waarbij je groeit in je persoonlijke ontwikkeling.

Je persoonlijkheid of je ZIJN is allesomvattend: JE: karakter, innerlijke eigenschappen, aangeleerde eigenschappen, aard, identiteit, gedrag, temperament, [vastzittende] gewoontes, vermogen, automatische piloot, emoties, stemming, gevoel, [gekleurd] denken, denkpastronen, denkproces, iq, eq, zintuigelijke waarnemingen, eigenwaarden, vaardigheden, gemoedstoestand, ritme, energie, bewust ZIJN en onbewust ZIJN, levensgebeurtenissen, [gekleurde] waarnemingen, verleden, opvoeding, cultuur, tradities, opleiding, omgeving, houding, visie, iq, eq, informatieverwerking, overtuigingen, geheugen, [gekleurd] denken, oordelen, aandacht, concentratie, levenservaringen, levenskennis, levenswijsheden, intuïtie, zelfbeeld, dromen, zelfkennis, zelfbeeld, fantasie, beleving enz.

En vergeet niet:

  • Ieder individu heeft zijn eigen beperkingen en daar kan je wat aan doen.
  • Niemand is volmaakt en dat hoeft ook niet, maar vaak zitten bepaalde gewoontes (gedrag) vast of in de weg. Deze beperken je aanzienlijk en vaak zijn we niet bewust van die beperkingen. Het gaat hier juist om onbewust gedrag.
  • Je ZIJN helpt je om te ‘overleven’ en om te gaan met de uitdagingen die de omgeving aan je stelt.
  • Als je minder beperkingen in je leven wil kun je iets aan je persoonlijkheid veranderen en het is bewezen dat dit ook werkelijk kan. Juist eerst bewust worden en er vervolgens ook iets meedoen, want veranderingen kunnen alleen plaatsvinden als je bewust wordt hoe de situatie NU is en welk gedrag je moet veranderen om tot de gewenste verbeteringen te komen. Hiervoor is zelfkennis nodig!
  • Door de veranderingen te realiseren worden beperkingen opgeheven waarvan je last had. Hierdoor groeit je zelfvertrouwen en ervaar je meer positiviteit.

Je bent welkom!
Informatie over de lessen Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga is te vinden op mijn site.

Geef een reactie