Kenmerken van de bewustzijnsniveaus

Kenmerken van de bewustzijnsniveaus

Alle kenmerken en bewustzijnsniveaus zijn aanwezig in ieder persoon en openbaren zich op bepaalde momenten naar de voorgrond. Welk kenmerk wat juist naar voren komt hangt af je gemoedstoestand en je bewustZijn op dat moment. Gedurende de dag, op ieder moment, in iedere situatie, beleving, omstandigheid, gebeurtenis enz. is er altijd wel één kenmerk die opspeelt en weer afzwakt of langer aanwezig blijft. Daarnaast kan de sterkte van een bepaald kenmerk ook laveren in intensiteit.

Bij Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga ga je vast de kenmerken die opspelen, opmerken, herkennen en intens bewust worden.

Er zijn kenmerken die veelal bij/in een bepaald niveau herkenbaar zijn. Ze hoeven niet allemaal en/of tegelijk aanwezig te zijn. Reminder: een bewustzijnsniveau is niet goed of fout het geeft alleen aan wat je bewust BENT en daarnaast is het goed te weten en te beseffen dat het zich begeven in het hoogste niveau ook erg onhandig kan zijn.


Het lager bewuste niveau of onderbewuste niveau: verbonden met het 1e, 2e en 3e chakra.

 • Het eigen EGO staat centraal, of je cijfert jezelf zo goed als weg! Juist EGO met hoofdletters!
 • Men ziet vooral de vele details en “beren op de weg” waarbij men het overzicht kwijt raakt. Is met alles en iedereen bezig [media, kennissen, familie en vrienden] zonder zichzelf in acht te nemen [je verliest jezelf].
 • Men neemt hun eigen werkelijkheid waar en niet de werkelijke realiteit.
 • Men bekijkt en belicht en interpreteert vaak het onderwerp of situatie vanuit 1 zijden.
 • Beredeneert weinig, geen spiegelmomenten, eigen interpretatie staat centraal, geen reëel zelfbeeld naar werkelijke realiteit.
 • Handelt vanuit het denken [ratio] en minder met gevoel bezig.
 • Leeft in verleden en toekomst en niet in het NU.
 • Weinig of geen nuances aanwezig en de woorden zijn krachtig omlijnd, Letterlijk één betekenis.
 • Vastklampen aan gewoontes, de automatische piloot, tradities, controle niet loslaten.
 • Het denken is oppervlakkig, rechtlijnig, eenrichting, rationeel, vaak negatief, en een vasthoudend denkpatroon.
 • Snel oordelen en vaak veroordelen, meteen een mening zonder belichting en of beredenering.
 • Vechten TEGEN!

Door het lager bewustzijn zie je de inzichten niet of komt het niet bewust binnen en blijf je vastzitten in jouw denkpatronen, de automatische piloot, je gedrag, je emoties en je gemoedstoestand. Alleen door je bewustwording ga je herkennen en zie je welke veranderingen er plaats kunnen vinden in je waarnemingen en denkpatronen. Gewoon doen zodat je ook werkelijk de veranderingen gaat voelen!! Ik schrijf juist “gewoon” want het is eigenlijk héél simpel alleen maakt men het zichzelf erg moeilijk door de kleuring van je denken, [Dit is wederom een mooi inzicht!!!]
Valkuil: je neemt niet de werkelijke realiteit van jezelf en de omgeving waar, door de kleuring van je denken, waardoor je je in een hoger bewustzijnsniveau plaatst!!

Het bewustzijn niveau, de bewustwording – bewust zijn: verbonden met het 4e chakra.

 • Het ego staat minder centraal of cijfert jezelf minder weg. Juist het ego met kleine letters!
 • Men neemt veel meer de werkelijke realiteit waar.
 • Men bekijkt en belicht en interpreteert het onderwerp of situatie vanuit meerdere zijdes.
 • Beredeneert meer, spiegelmomenten aanwezig, beseft meerdere interpretaties.
 • Reëel zelfbeeld naar werkelijkheid wordt onderzocht, zelfkennis ontwikkeling
 • Handelt met ratio en naar gevoel, deze werken soms nog wel los van elkaar.
 • Nuances worden zichtbaar en de omlijning van woorden worden vager en krijgen een ruimere betekenis.
 • Gaat ruimer denken, gaat al meer mogelijkheden zien, ondervindt dat naast het negatieve ook positiviteit aanwezig is en laat de controle al meer los.
 • “Beren op de weg zien” vermindert duidelijk, gaat meer in het NU leven.
 • Oordelen en veroordelen minder snel en een mening is overdacht.
 • Is bewust van vechten MET i.p.v. vechten TEGEN.

Veranderingen gaan plaatsvinden, je gaat veranderen. Jouw bewust ZIJN geeft je meer inzichten en wijsheden zodat je anders gaat denken[ruimer]zonder kleuring, reageren [empathischer], gedragen [rustiger en beheerster] herkennen en besef je dat alleen jij jezelf kunt veranderen en dus niet een ander. Hierdoor groeit je bewustzijnsniveau en persoonlijkheid en je gaat ernaar handelen waardoor het makkelijker wordt. Je ervaart meer rust, berusting en gaat loslaten wat je toch niet kunt veranderen.
Valkuil: je neemt niet de werkelijke realiteit van jezelf en de omgeving waar, door de kleuring van je denken, waardoor je je in een ander bewustzijnsniveau plaatst!!

Het hoger bewustzijn of boven bewustzijn: verbonden met het 5e en 6e chakra.

 • Het ego vervaagt!
 • Men neemt vaker en vaker de werkelijke realiteit waar. Je gaat het meer doorhebben,
 • Meer inzien, meer herkennen en aanvoelen wordt intenser ontwikkelt.
 • Men bekijkt en belicht het onderwerp of situatie vanuit alle zijdes.
 • Beredeneert alle opties, spiegelmomenten aanwezig, beseft en voelt interpretaties, reëel zelfbeeld naar realiteit is er.
 • Ratio en gevoel werken samen dus duidelijk verbonden.
 • Veel nuances aanwezig en voelt nuances en de omlijning van woorden zijn weg, voelt woorden.
 • Ruimdenkend, ziet veel mogelijkheden, zet negativiteit om in positiviteit, laat de controle los.
 • “Beren op de weg” zie je niet meer. Je leeft in het NU.
 • Je bent verandert
 • Oordelen en veroordelen niet meer, eigen mening is overdacht en belicht.
 • Vechten TEGEN is weg en vechten MET is ontwikkelt.
 • Zelfkennis ontwikkelt meer en meer waardoor inzichten wijsheden worden.

Naarmate je meer in dit niveau begeeft zul je minder snel en vaak switchen naar het bewuste niveau of naar het lager bewuste niveau. Je hebt het door, je begrijpt het, je voelt het en je kent en herkent het. Je intuïtie groeit en je voelt dat je stemming anders is, anders denkt, ander gedrag vertoont, anders reageert en waarneemt: meer verfijnt en intenser dan menig ander persoon. Je gaat zelfs gebeurtenissen, omstandigheden, de gemoedstoestand, reacties en gedrag van andere mensen inzien, doorzien, aanvoelen en houdt er rekening mee dat andere mensen het anders ervaren of beleven doordat ze de werkelijke realiteit nog niet bewust ZIJN en waarnemen en inzichten nog niet hebben of in mindere maten.
Valkuil: je neemt niet de werkelijke realiteit van jezelf en de omgeving waar, door de kleuring van je denken, waardoor je je in een ander bewustzijnsniveau plaatst!!

Het hoogste bewustzijn: verbonden met het 7e chakra. In yoga termen noemen we dit “DE VERLICHTING”.

 • Je voelt rust en straalt rust uit en je laat los wat je toch niet kunt veranderen. Je verspeelt geen energie meer waardoor je juist energie krijgt.
 • Je voelt je sterk, krachtig, volledig in balans.
 • Je intuïtie is enorm en is er doorgaans zonder de realiteit te verliezen.
 • Je BENT bewust, je beseft en je aanvoelen, invoelen, het inzien en doorzien is er zonder beredeneren en altijd aanwezig
 • Het belichten van meerdere kanten hoeft niet meer, vechten hoeft niet meer, ziet en voelt alleen maar posititviteit en eigenbelang [ego]is totaal opgelost,
 • Je BENT tevreden hoe het is, je VOELT berusting, blijdschap en werkelijk geluk [ongeacht hoe de situatie is/jouw situatie] Je inzichten, wijsheden en intuïtie zijn 1 geworden en ieder moment aanwezig!
 • Jouw levensmissie is glashelder en duidelijk voor je en hebt manieren gevonden om deze te leven waardoor “de beren op de weg” totaal verdwenen zijn. Je leeft in het NU!
 • Het zien van jouw eigen realiteit is verdwenen, je ziet DE werkelijkheid en dit brengt je ook verder in het leven, reëel zelfbeeld naar realiteit is er.
 • Je ervaart het leven compleet anders: belemmeringen zie je juist als kansen, problemen of strubbelingen als leermomenten. Je laat je niet uit het veld slaan en irritaties voel je niet meer.
 • Je voelt je sterk en zelfverzekerd, een kracht in jezelf die je ook werkelijk ervaart. Het voelt onvoorstelbaar goed.
 • Je maakt de juiste beslissingen op basis van je intuïtie, zonder nadenken en voelt geen schuld, spijt, frustraties en irritaties want je voelt dat je keuzes goed zijn.
 • Je voelt je met beide benen op de grond staan [geaard] en tegelijkertijd zo verbonden met een levensenergie die door je lijf stroomt!
 • Alles is tegelijk aanwezig: blijdschap, berusting, tevredenheid, geluk. De rijkdom in je, voel je!

Zodra je je in dit niveau begeeft switch je bijna niet meer met de niveaus want alle niveaus zijn aanwezig en wel in balans. Je ego is opgelost. Je begrijpt, voelt, beseft en weet hoe het zit: DE werkelijke realiteit. Het verlangen is verdwenen en het doorhebben, het begrijpen, het voelen, het kennen, herkennen en inzichten zijn je wijsheden geworden en zijn altijd op ieder moment aanwezig in iedere situatie, omstandigheid, ieder moment van de dag. Gebeurtenissen, omstandigheden en de gemoedstoestand, reacties en gedrag van andere mensen zie je in, doorzie je, voel je aan, besef je en begrijp je. Het rekening houden met andere mensen die het anders ervaren of beleven doordat ze de werkelijke realiteit nog niet bewust ZIJN en het waarnemen en inzichten nog niet hebben of in mindere maten, heb je volledig eigen gemaakt. Het zit in je en is voortdurend aanwezig ieder moment van de dag.
Valkuil: je neemt niet de werkelijke realiteit waar, juist nu kunnen er weer vooroordelen plaatsvinden doordat je bij voorbaat al alles doorziet en aanvoelt waardoor er onbewust vooroordelen ontstaan, door de kleuring van je [niet]denken.

Je bent welkom!
Informatie over de lessen Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga is te vinden op mijn site.

Geef een reactie