Kosha’s

De kosha’s zijn de 5 energielagen, verschillende dimensies/lichamen, waaruit wij bestaan. Alle 5 de lagen zijn verbonden en hebben invloed op elkaar. Tevens zijn ze ook beïnvloedbaar. Prikkels, zoals omgeving, media, mensen, werk, sfeer, geluid, geur, houding, interpretaties, emoties, gedachten, denkwijzen, verwachtingen etc., hebben invloed op je gedrag, houding, gevoel en emoties. Welke prikkels komen er binnen, of wat laat je binnen komen en hoe ga je ermee om.

Bij Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga staan de 1e 4  lagen centraal. Door de bewustwording groei je naar het spirituele lichaam, je bewustZIJN. 

Onderstaande afbeelding laat zien dat yoga niet alleen het fysieke lichaam is maar juist allesomvattend!

De 5  Kosha’s:

1. Het fysieke lichaam [Annamaya Kosha]:
Het fysieke lichaam is de buitenste laag. Het is belangrijk om hier aandacht aan te schenken en optimaal te verzorgen, denk hierbij aan een goede conditie, een sterk lichaam, een goede houding etc. Kortom zorgen dat het lichaam fit is zodat er geen klachten ontstaan. Een goed gezond fysiek lichaam heeft  invloed op het energetische- en mentale lichaam. Bij een gespannen fysiek lichaam is de ademhaling oppervlakkig en hoog waardoor je mentale lichaam [geest] onrustig is. Door een onrustige geest is het niet mogelijk contact te komen met het intellectuele- en spirituele lichaam.
Je hebt wel degelijk invloed op je fysieke lichaam en hier kun je verandering inbrengen.

2. Het energetische lichaam [Prana]:
Het energetische lichaam is de 2e laag, de vitale kracht, de sturende kracht van de adem. Deze laag heeft betrekking op de ademhaling, hartslag en bloedvatenstelsel. De adem is nodig om op mentaal, emotioneel en fysiek niveau goed te kunnen functioneren. Mocht er een blokkade zijn in deze 2e laag dan heeft dit invloed het fysieke lichaam maar ook op het mentale- en emotionele lichaam. Als de ademhaling oppervlakkig, snel en onstabiel is ben je mentaal ook onstabiel waardoor je niet in contact kunt komen met het intellectuele- en spirituele lichaam.
Je hebt wel degelijk invloed op je ademhaling, je kunt de adem sturen zodat je deze weer onder controle krijgt.

3. Het mentale lichaam [Manomaya Kosha]
Het mentale lichaam is de 3e laag en hier valt onder je geest, je denken, gedachten, emotie en je zenuwstelsel. Dit heeft weer invloed op de in-geprogrammeerde reacties, denkpatronen, emoties en handelingen of te wel het doen en laten op de automatische piloot. Vaak is deze laag overactief en uit balans. Uiteraard heeft het mentale lichaam invloed op het fysieke- , energetische- en intellectuele lichaam. Wanneer het mentale lichaam onrustig is, is ook het fysieke lichaam gespannen en de ademhaling onrustig. Door een onrustig mentaal lichaam zijn we niet in staat om in contact te komen met ons intellect en geluk te ervaren.
Door bewustwording kun je hier wel degelijk invloed op hebben en kun je er verandering inbrengen.

4. Het intellectuele lichaam [Vijnanamaya Kosha]
Het intellectuele lichaam is de 4e laag en dit is het bewustzijn, intuïtie, wijsheid, intellect, zelfkennis, kennis door levenservaring, het doorzien, het onderbuik gevoel. Het zien en voelen waar het eigenlijk omdraait, wat er werkelijk gaande is en dit zonder het ego voorop te stellen, waardoor je kijk op de wereld verandert. Uiteraard heeft deze laag invloed op de voorgaande lagen, als je bewust bent van de eerste 3 lagen en je gedachten en denken kalmeert, ben je in staat deze laag te ontwikkelen waardoor je in contact kunt komen met het spirituele lichaam.
Je hebt hier wel degelijk invloed op en groeit het bewust ZIJN!

5. Het Spirituele lichaam [Anandamaya Kosha]
Het spirituele lichaam waarbij het weten, intellect, verbonden is met het gevoel. Het niet alleen verstandelijk weten maar het ook werkelijk voelen en het bewust ZIJN hiervan. Het direct innerlijk bewust zijn zonder redeneren, je onderbuikgevoel [zesde zintuig, je 3e oog] volgen. Het geluk voelen en tevreden zijn met jezelf, je Spirit en je omgeving. Je verandert wat je niet kunt accepteren en accepteert wat je niet kunt veranderen, zonder
eigenbelang. Wanneer ons fysieke lichaam gespannen is en de ademhaling en geest onrustig, is het onmogelijk in contact te komen met het intellect en geluk te ervaren.
JE HEBT HIER WEL DEGELIJK INVLOED OP: JE BENT BEWUST.

Je bent welkom!
Meer informatie is te vinden op mijn site.

Geef een reactie