Waarnemen

Waarnemen

Het waarnemen is het proces van verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van de zintuiglijke informatie. Wat je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft wordt doorgegeven aan je hersenen en je hersenen gaan ermee aan de slag, Wat men waarneemt is niet vaak de werkelijke realiteit, het wordt juist vertroebeld door het denkproces wat weer invloed heeft op je bevinding, gedrag,reactie, stemming, gemoedstoestand emoties, gevoel,bewustzijn, bewustzijnsniveaus, persoonlijkheid, du je hele ZIJN.

Bij Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga ga je iedere seconde verscherpt waarnemen waarbij je denken tot rust komt.

We nemen iedere seconde dat we wakker zijn waar, zelfs als we slapen is het waarnemingssysteem actief. Als we alles bewust zouden waarnemen dan zouden we overspannen raken door de overmatige energie die we gebruiken bij het verwerken van alle informatie.

We nemen op meerdere manieren waar:

  • Onbewust waarnemen: signalen komen binnen maar worden niet geregistreerd, gaan langs je heen.
  • Automatisch waarnemen: signalen komen binnen en onbewust geregistreerd. Onbewust plak je er een eigen betekenis aan vast, onbewust labelen.
  • Bewust waarnemen: signalen worden gezocht en worden bewust of onbewust geregistreerd. Je bewustwording groeit.
  • Verscherpt waarnemen: het wordt systematisch opgenomen en bewust geregistreerd. gedetailleerd kijken, zien, voelen, horen, waarnemen en je voorgevoel groeit.

Je kunt maar één ding tegelijk bewust waarnemen, doordat ons brein maar kan focussen op één ding tegelijk, want ons brein is gewoon niet gemaakt om meerdere dingen tegelijk te doen. Wel worden de andere onbewuste waarnemingen in ons brein opgeslagen. Multitasken bestaat niet, wat we onder multitasken verstaan, is het hele snelle switchen van taak en of gewaarwording. Wanneer je te vaak snel switcht, raken je hersenen steeds minder goed in staat om te focussen.

Buiten de zintuiglijke waarnemingen kan men ook

  • Gevoelsmatig waarnemen: waarbij men intens en gedetailleerd waarneemt. Je intuïtie, gevoel, instinct, emoties, herkennen en bewust ZIJN spelen hierbij een rol.
  • Waarneming en reflexhandeling: een bekend voorbeeld is de schrikreflex, zoals het knipperen van de oogleden na een hard geluid.
  • Soms nemen mensen iets waar dat er niet is: de prikkel van buitenaf ontbreekt maar men ziet, hoort of voelt toch iets.
  • Het waarnemen als mentale voorstelling in gedachten, het 3e oog: waarbij men langdurig de concentratie naar binnen richt en een beeld vormt van zichzelf en men voelt hoe het werkelijk voelt wat er in het lijf gebeurd.
  • Waarnemen als mentale voorstelling: mensen zijn in staat zich een mentale voorstelling te vormen van een bepaalde scène, gezicht of omgeving, zonder dat er sprake is van een invloed van buitenaf of prikkeling van de zintuigen. De waarneming komt dan als het ware van ‘binnenuit’: een in het geheugen opgeslagen weergave van de buitenwereld uit het geheugen opgediept.

Je bent welkom!
Informatie over de lessen Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga is te vinden op mijn site.

Geef een reactie