Yoga Sutra’s

Yoga Sutra’s

Tijdens mijn vele “aha” momenten en nieuwe inzichten werd het me langzaam maar zeker, stapje voor stapje, toch duidelijk wat yoga inhield en ging ik daadwerkelijk de Sutra’s en het 8-voudige pad begrijpen en ervaren.

Meer dan een eeuw voor onze jaartelling leefde Patanjali van wie wordt gezegd dat hij “de vader” is van yoga. Hij zij dat de mens het enige schepsel is dat in staat is zichzelf te leren kennen in de diepste betekenis van het woord, maar daarvoor moet je verschillende fasen, stappen of processen doorlopen. Zijn kennis en wijsheden gaf Patanjali door in Sutra’s, die tot op de dag van vandaag worden gelezen en toegepast.
Sutra betekent draad, dit draad of meerdere draden [Sutra’s], weven een tapijt van inzicht en directe ervaring.
Patanjali benoemd yoga als: “Yoga is calming the fluctuations of the mind.”

De Sutra’s en de kalme mind ga je vast ontdekken, herkennen en ervaren bij Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga.

Kalm denken, je gedachten stilleggen.
Patanjali wist dat het ‘stilleggen van je gedachten’ niet zomaar eventjes gaat, juist omdat er zoveel invloeden op de loer liggen om ons af te leiden van waar het nu WERKELIJK om gaat en dat onze mind een brei is van ervaringen, kennis, verwachtingen, denken, gevoelens, interpretaties, aannames, oordelen en vooroordelen, zintuiglijke en lichamelijke waarnemingen, het moeilijk kunnen onthechten enz.
Daarom legt hij in de Sutra’s uit hoe ons denken in elkaar zit, welke verschillende bewegingen er zijn, hoe gehechtheid tot stand komt en hoe je dit loslaat, hoe dualiteit ontstaat en hoe deze dualiteit kan worden overstegen, wat we onderweg kunnen leren, welke valkuilen en weerstanden er zijn en welke stadia’s men moet doorlopen voordat men Samadhi ervaart (de staat van yoga waar het gevoel van werkelijke rust, vrijheid, vreugde en geluk in jezelf wordt ervaren). Daarnaast reikt hij methodes aan waarmee de veelheid en diversiteit van gedachten kan worden teruggebracht naar een “kalm denken”.

De Sutra;s bestaan uit 4 delen:

Deel 1, Samadhi Pada:
Het deel waarbij je jezelf leert kennen. De onderdelen die hier aan bod komen zijn: concentratie, wat is yoga, het proces, wat is de basis, het zorgen dat je geweten niet gekleurd is en wat zijn de doelen. De geest gaat hierbij volledig op in de meditatie.

Deel 2, Sadhana Pada:
Waarom zou je Yoga beoefenen. Emotioneel, fysiek en mentaal klaar zijn voor het beoefenen van Yoga waarbij je in actie komt door het volgen van het 8-voudige pad.

Deel 3, Vibuti Pada;
Op het moment dat je de hogere vorm van Yoga gaat beoefenen, wordt je hier langzamerhand vaardig in. Je leert je concentreren, het denken wordt rustiger, je leert je beheersen.

Deel 4, Kaivalya Pada:
Het durven loslaten van alle dingen waar je gehecht aan kunt zijn. Totale bevrijding.

Je bent welkom!
Informatie over de lessen Mindful Hatha Yoga en Mindful Power Yoga is te vinden op mijn site.

Geef een reactie